HOSPITALIZED

Project

De portretten zijn gemaakt in het Maitland Cottage Home in Kaapstad, Zuid Afrika. Om deze kinderen op te kunnen vangen en behandelen, is dit ziekenhuis mede afhankelijk van giften. Met dit gegeven is Jeroen aan de slag gegaan om de kinderen te portretteren, maar ook te vermaken met een stukje aandacht door middel van zijn camera.
Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een boekje vol portretten. 100% van de opbrengst van het boek komt ten goede aan het Maitland Cottage Home.

The portraits were taken at the Maitland Cottage Home, Cape town, South Africa. In order to able to treat these children the hospital is partly depending on gifts. Taken this into account Jeroen started portraying the children and at the same time give them a little bit of entrainment through his camera.
In the end this resulted in a little book with portraits. 100% of the proceeds from the book will go to the Maitland Cottage Home.

Hieronder een kleine selectie. Below a small selection.

23

Pictures